En av de största hinder som man möter som nyföretagare är finansiering och kontaktnätverk som är nödvändiga för verksamheten man tänker starta. En stark anledning till detta är att man som en ny- och småföretagare ofta har brister sin kännedom av regler och i att formulera sina affärsidéer och planeringar i både skrift och tal.

  • Vi formulerar dina affärsidéer och planering skriftligt genom en tydlig och stark affärsplan.
  • Vi ger dig en klar bild om hur din särskilda bransch ser ut idag och vad du kan möta för starka eller svaga sidor.
  • Vi ger dig en stabil grund med en budgetplan och likviditetsbudget som innehåller tydliga kalkyler.
  • Vi hjälper dig att bilda ett kontaktnätverk med olika myndigheter och företagare som kan stödja dina mål.

Intressant fakta att känna till

När företag växer organiskt utan extern finansiering benämns det ofta som bootstrapping på engelska.

I undersökningen kunde man få fram att bolag som var externt finansierade oftast var de som fick slut på pengar (28 % av 147 externt finansierade företagsstarter). Bland självfinansierade företag var pengabrist dock en ovanlig anledning till att företaget gick omkull (anledningen kom på 10:e plats). För självfinansierade företag var den vanligaste orsaken att deras affärsmodell inte var tillräckligt bra (25 %) – vilket delvis kan förklara varför dessa företag inte kunde få extern finansiering (en femtedel av de självfinansierade företagen sa att ett av deras större problem var att de inte kunde få extern finansiering).

Självfinansierade företag angav också oftare som orsak att brist på erfarenhet eller kompetens var en orsak till kraschen, jämfört med externt finansierade företag (15 % jämfört med 3 %). En annan intressant aspekt mellan externt finansierade företag och självfinansierade är att företag som var tungt externt finansierade ofta blev utkonkurrerade. Detta var inte ett problem som självfinansierade företag hade eller företag som drog in mindre än 1 miljon dollar, men det var vanligt bland företag som hade 10 miljoner dollar i intäkter eller mer.

  • One
  • Two