Sverige är känd för sina insatser på den ideella fronten. Under 2016 var antal föreningar som befann sig i Sverige ca en miljon. Därmed anses föreningar att vara en stor och viktig del av den demokratiska svenska samhället.

Det finns olika syften med att starta föreningar:

  • En förening som engagerar sig i samhället och har ideella syften.
  • En förening som engagerar sig i samhället och samtidigt är en affärsverksamhet.
  • En förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet.

Föreningar styrs av ett antal viktiga regler, det viktigaste av de är föreningens egna stadgar som styr verksamheten.

  • Vi hjälper er med att registrera föreningen hos skatteverket och bolagsverket.
  • Vi hjälper er med stadgar och alla viktiga protokoll.
  • Vi hjälper er med revisionen och den ekonomiska berättelsen för föreningen.